Historie

Kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti v Železném Brodě

Vybudován v roce 1769 hrabětem Karlem Josefem Des Fours (1701-1775) na místě poustevny z roku 1689.

Tato vzácná barokní stavba je zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek pod reg. číslem 119.

V době totality těžce poškozen vandaly, od r. 1993 jsou na něm prováděny záchranné práce hrstkou místních nadšenců,
v letech 1996-97 i za pomoci zahraničních a domácích dobrovolníků mezinárodního stavebního řádu IBO.
V pozdějších letech podpořilo finančně opravy i město Železný Brod.

V prostorách kostelíčku s vynikající akustikou jsou pořádány od roku 1996 benefiční koncerty a výstavy,
byly obnoveny svatojánské poutě a příjemnou tradicí se stalo vánoční koledování.

Finanční dary na další opravy jsou s vděčností přijímány a je možno je i poukázat na:
účet č. 500601-574 / 0600, konstantní symbol 379, variabilní symbol 8909.