Bez názvu

Pozvánka na pouť

Pozvánka na 20. obnovenou svatojanskou krojovanou pouť a XLI. koncert Na Poušti

Srdečně zveme v sobotu 21. května 2016 do kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti a jeho nejbližšího okolí nad Železným. Kdo máte kroj, jakékoliv provenience, nebo si můžete zapůjčit, přijde v něm, pomozte obohatit zrakové vjemy poutníků touto krásou. Budeme vám všichni moc vděčni.

V 11 hodin začíná bohoslužba, kterou bude sloužit opět P. Tomáš Halík. Ve světové premiéře zazní k tomuto jubileu nově zkomponovaná mše Bohuslava Lédla „Missa solemnis“, pro smíšený sbor, soprán, bas, trubku, tympány a varhany. Diriguje autor.

Po bohoslužbě připraví farníci pro poutníky občerstvení a nabídnou své rukodělné výrobky a drobností, které určitě nenechají nikoho netečným.

Nedílnou součástí pouti bude v prostorách kostelíčku výstava z díla Anny Polanské, která bude mít své pokračování v Městském muzeu Na Bělišti.

Odpoledne ve 13:30 zahrají „Matičky“ ze Semil (Lenka Břenková a Kamila Slavíková) nejmenším  dětem pohádku. (Proti účasti větších dětí ani dospělých nejsou námitky.)

V 14:30 h se proběhne vernisáž výstavy a 41. benefiční koncert – Cimbálová muzika Kalvádos přiveze posluchačům lidovou hudbu a písně z malého koutku vlasti – jihovýchodního Moravského Slovácka. Kromě toho doprovodí poutní dění kolem kostelíčku.

I skauti se opět zapojí do dění kolem kostelíčka a připraví atrakce a hry pro děti a mládež i pro každého, kdo se mladým cítí.

Každý, kdo nás bude chtít jakoukoliv formou podpořit – ať už dobrotami , vlastními rukodělnými pracemi, výtvarnými díly, jinými dary či jakoukoliv jinou formou pomoci, ať se přihlásí v lékárně U anděla (tel. 483389239, 603871613, 605243776), nebo přímo u kostelíčku v sobotu ráno.

Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz v 10.30 z Malého rynku a od lékárny U anděla, případně dle dohody.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Přijďte v co nejhojnějším počtu s dětmi, vnuky, pravnuky, rodiči, pra(pra)rodiči, známými, přáteli, kolegy a udělejme si společně příjemný den.

za organizátory Ing. arch. Martin Tomešek

 

Anna Polanská (* 19. ledna 1973, Mladáé Boleslav)

Pracuje s taveným sklem, z něhož vytváří užité tvary zpracované technikou broušení. Postupným odebíráním hmoty skla definuje výslednou formu, charakterizovanou stopami po brusných kotoučích. Finální optické vlastnosti nejsou hlavním cílem, ale přirozeným vyústěním snahy o tvar. Výchozí kvalitou pro objekty Anny Polanské je především plasticita.

Její tvorba je úzce spjata se zájmem o krajinu a člověka a jejich základní vzájemné vztahy. Snahou hledat ve svých objektech archetypální tvary se podobá pravěkému tvůrci, v jehož rukou se rodí pěstní klín.